Silaīnis Pils

STOWARZYSZENIE JAĆWIESKO-PRUSKIE

Siedziba Stowarzyszenia:

Oszkinie 42, 16-515 gmina Puńsk, Polska

Adres korespondencyjny:

ul.Górna 3, 16-515 Puńsk, Polska

Telefon:

Adres e-mail:

tvankste@o2.pl

Data rejestracji:

2009 rok